Vetput legen -Ruimen en reinigen van vetputten

Veel dienstverlenende-, levensmiddelenindustrie- en horeca bedrijven hebben een vetafscheider. Deze moet in het kader van de milieuvergunning regelmatig worden geledigd.

Vetput legen / vetafscheider legen : Onderhoud

Regelmatig moeten slib, olie of vet worden verwijderd uit de afscheider om te voorkomen dat deze doorspoelen naar het rioolstelsel. In de praktijk wordt de onderhoudsfrequentie door afscheiderproducenten bepaald door een maximale vullingsgraad van de afscheider, te weten: een maximale vulling van 50% slib in de slibvangruimte, een drijflaag vet van maximaal 16 cm in de vetafscheider of het bereiken van 4/5 van de maximale olieopslagcapaciteit in de olieafscheider. Na het grondig reinigen van de vetvanger dient deze terug gevuld te worden met water.

Gegarandeerd de laagste Prijs om uw vetput te ledigen

In de NEN-EN-1825 is als verplichting opgenomen dat de afscheider eens per maand volledig wordt geleegd en op gebreken wordt gecontroleerd. Dit kan overigens aangescherpt of versoepeld worden door het bevoegd gezag mits de goede werking van de afscheider is gewaarborgd (daar hoeft geen maatwerkvoorschrift voor worden opgesteld). Het vet wordt dus regelmatig verwijdert en correct afgegeven aan een erkende inzamelaar.

Alvorens een vetafscheider te plaatsen moet nagekeken worden volgens welke voorschriften en reglementen een afscheider moet gekozen worden: Volgens VLAREM II (art 4.2.7.1 en 4.2.7.2.) mag er geen afvalwater geloosd worden dat het volgende bevat:

 • a. minerale oliën, ontvlambare stoffen en vluchtige solventen
 • b. andere stoffen extraheerbaar met petroleumether, met een gehalte hoger dan 0.5 g/l
 • c. andere stoffen die het rioleringswater giftig of gevaarlijk kunnen maken
 • Vlarem legt op welke hoeveelheid vetten het afvoerwater nog mag bevatten alvorens het in de openbare riolering mag geloosd worden. Vlarem zelf legt geen bepalingen op voor het uitzicht van deze afscheider. Voor een afscheider met een goede werking werden wel normen opgesteld: enerzijds de Duitse DIN 4040 en de Europese norm 1825.

  DIN 4040 Deze Duitse norm bepaalt dat men steeds een vetafscheider moet plaatsen daar waar er organische vetten en oliën geloosd worden. De normen bepalen de grootte van de afscheider. Deze Duitse norm bepaalt dat de slibvang (bezinken van zwaardere delen) en de vetvang (de drijvende vetlaag) in 2 aparte compartimenten moet gebeuren. Deze afscheiders zijn meestal groter dan de afscheiders volgens de Europese norm.

  EURO norm 1825 De Europese norm bepaalt eveneens dat men steeds een vetafscheider moet plaatsen daar waar er organische vetten en oliën geloosd worden De normen bepalen de grootte van de afscheider. Deze Europese norm bepaalt dat de slibvang (bezinken van zwaardere delen) en de vetvang (de drijvende vetlaag) in 1 compartimenten mag gebeuren. Elke afscheider, zowel bij de Duitse als bij de Euro norm, kan uitgevoerd worden in verschillende groottes. De afmeting van een afscheider is afhankelijk van het aantal liter geproduceerd vethoudend afvalwater. Voor de horeca wordt dit berekend volgens het aantal geserveerde maaltijden per dag bij piekdagen. Dit wordt omgerekend in een aantal liter vethoudend water dat per seconde op zulke dagen afgevoerd wordt. Het bekomen volume wordt dan uitgedrukt in een afscheider type NG2 ( 2 l/sec), NG4 (4l/sec), NG7 (7l/sec),...

  Laagste Prijsgarantie

  "Het is mogelijk om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten zodat deze vetafscheider op tijd wordt geledigd. " Zie ook www.Qclean.be


  Vetput reinigen / Ledigen

  VASTE SERVICE = KORTING

  Wekelijkse ophaalronden

  Geen frituurvet

  Reiniging Afvoerriolen


  demo-image
  Grootkeukens

  demo-image
  Vleesverwerkende bedrijven

  demo-image
  Restaurants

  demo-image
  Warenhuizen