Vetput of vetafscheider

Veel dienstverlenende-, levensmiddelenindustrie- en horeca bedrijven hebben een vetafscheider. Deze moet in het kader van de milieuvergunning regelmatig worden geledigd.

De vetput of vetafscheider

Een afscheider is een put, tank, vat met als doel bezinkbaar en drijvend vuil in het afvalwater tegen te houden teneinde het rioolstelsel erachter hiertegen te beschermen. Het vuil kan namelijk verderop in het rioolstelsel zorgen voor verstoppingen of een verminderde afvoercapaciteit. Maar het kan ook de rioolwaterzuiveringsinstallatie onnodig belasten of bij riooloverstorten tijdens hevige regenbuien in het oppervlaktewater terechtkomen. De afscheidingsinstallatie bestaat eigenlijk uit twee putten of twee afzonderlijke ruimten in één put: de slibvangruimte (ook wel slibvanger of slibvangput genoemd) gevolgd door de olieof vetafscheider. Ook zijn geïntegreerde afscheiders mogelijk waarbij beide ruimten zijn gecombineerd. Vetafscheiders (cq vetputten, vetvangers) zijn te vinden bij keukens van onder andere restaurants, snackbars, hotels, verzorgingshuizen, ziekenhuizen en (bedrijfs)kantines om slib, etensresten en het vet af te scheiden. Maar vetafscheiders worden ook ingezet bij (banket)bakkerijen, slagerijen en de levensmiddelenindustrie.

Welke vetafscheider kan er geplaatst worden.

De capaciteit van de vetafscheider wordt bepaald in functie van het verbruik. De capaciteit wordt uitgedrukt met de letters NG – Nominale grote. Bijvoorbeeld NG 1 tot NG 15.

Deze waarden komen overeen met het aantal liter/sec dat geloosd wordt naar de vetafscheider.

Enkele voorbeelden:
 • Keuken restaurant met 100 maaltijden per dag : NG 2
 • Grootkeuken met 400 maaltijden per dag : NG 4
 • Kantine met 70 maaltijden per dag : NG 1
 • De beschikbare ruimte zal ook een invloed hebben bij de keuze van de vetafscheider. Opbouw of inbouw.

  Laagste Prijsgarantie

  "Het is mogelijk om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten zodat deze vetafscheider op tijd wordt geledigd. " Zie ook www.Qclean.be


  Vetput reinigen / Ledigen

  VASTE SERVICE = KORTING

  Wekelijkse ophaalronden

  Geen frituurvet

  Reiniging Afvoerriolen


  demo-image
  Grootkeukens

  demo-image
  Vleesverwerkende bedrijven

  demo-image
  Restaurants

  demo-image
  Warenhuizen