Werking Vetput of vetafscheider

Veel dienstverlenende-, levensmiddelenindustrie- en horeca bedrijven hebben een vetafscheider. Deze moet in het kader van de milieuvergunning regelmatig worden geledigd.

Werking van de vetput of vetafscheider

Doordat het stromende afvalwater in de afscheider wordt afgeremd, vindt door het verschil in dichtheid van het vuil ten opzichte van het afvalwater afscheiding plaats in de vorm van bezinking (slib) en flotatie (olie of vet). De goede werking van de afscheider is afhankelijk van een lage en stabiele stroomsnelheid van het afvalwater gecombineerd met een minimale verblijftijd in de afscheider. Dit wordt bereikt door verschillende schotten in de afscheider en de afscheider groot genoeg te maken. Daarnaast spelen factoren als periodiek onderhoud (lediging en reiniging), temperatuur van het afvalwater, gebruik van schoonmaakmiddelen (emulsievorming) mee.

Verder onderscheidt men de volgende onderdelen in de afscheider: in- en uitlaat, rem- of verdeelschot, overloopschot en duikschotten. De afscheider dient soms afhankelijk van milieuwetgeving te worden gevolgd door een monsternameput zodat het bevoegd gezag het effluent van de afscheider kan bemonsteren en analyseren op gestelde lozingseisen.

Werking van de vetput of vetafscheider

Sanitair- en hemelwaterafvoeren mogen niet op de afscheider worden aangesloten. De afscheider wordt meestal bij voorkeur buiten het gebouw ingegraven en aan de bovenzijde op maaiveldhoogte voorzien van putdeksels. Een afscheider varieert doorgaans in grootte van 0,5 tot ± 10 m3. In specifieke gevallen zijn grotere afmetingen mogelijk.

Laagste Prijsgarantie

"Het is mogelijk om bij ons een onderhoudscontract af te sluiten zodat deze vetafscheider op tijd wordt geledigd. " Zie ook www.Qclean.be


Vetput reinigen / Ledigen

VASTE SERVICE = KORTING

Wekelijkse ophaalronden

Geen frituurvet

Reiniging Afvoerriolen


demo-image
Grootkeukens

demo-image
Vleesverwerkende bedrijven

demo-image
Restaurants

demo-image
Warenhuizen